ยืนโทษ! คุก 126 ปี ติดจริง 50 อดีตขรก.กรมพัฒนาฝีมือฯ ทุจริตซื้อต้นไม้-เอกชนโดน 8 ปี

Last updated: 8 ส.ค. 2565  |  735 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ยืนโทษ! คุก 126 ปี ติดจริง 50 อดีตขรก.กรมพัฒนาฝีมือฯ ทุจริตซื้อต้นไม้-เอกชนโดน 8 ปี

ป.ป.ช. เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา 'ชาย บัวเพ็ชร' อดีตนักวิชาการฝึกอาชีพ 5 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุจริตจัดซื้อต้นไม้ ปี 42 -45 จำนวน 69 ครั้ง ล่าสุด ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนโทษ คุก 126 ปี แต่โดนจริง 50 ปี - หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. อยู่สุขก่อสร้าง โดน 8 ปี

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ความคืบหน้าคดีกล่าวหา นายชาย บัวเพ็ชร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 5 และ นายปราณีต หรือ ประณีต ประภากรณ์กุล หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) อยู่สุขก่อสร้าง กรณีทุจริตในการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าต้นไม้ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 -2545 จำนวน 69 ครั้ง

ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151, 157 และพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (พ.ร.บ.ฮั้ว) มาตรา 4 มาตรา 12 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษายืน ตามศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ที่ตัดสินว่า  นายชาย บัวเพ็ชร จำเลยที่ 1 มีความผิดตามมาตรา 151 ประกอบมาตรา 83 และยังมีความผิดตามมาตรา 12 พ.ร.บ.ฮั้ว ประกอบ ป.อ.มาตรา 83 , 90, 91

ลงโทษ จำคุกจำเลยที่ 1 กระทงละ 6 ปี รวม 21 กระทง เป็นจำคุก 126 ปี โดยให้จำคุก 50 ปี ตาม ป.อ.มาตรา 91 (3)

นายปราณีต หรือ ประณีต ประภากรณ์กุล จำเลยที่ 2 มีความผิดตามมาตรา 151 ประกอบ 86, 91

ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 กระทงละ 4 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 8 ปี

อย่างไรก็ดี สำหรับคดีนี้ ยังไม่สิ้นสุด จำเลยทั้งสอง มีสิทธิต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้

เบื้องต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีการประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565  มีมติไม่เห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด (อสส.) จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

สำหรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ส่วนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ระบุว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกระทำการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา รายงานไปแล้วว่า เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. ระบุว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลความผิดทางวินัยและดำเนินคดีอาญา ผู้บริหาร ข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเอกชนรวม 47 รายทุจริตจัดซื้อ และเบิกจ่ายเงินค่าต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วประเทศของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน งวดปีงบประมาณ พ.ศ.2542 -2545 จำนวน 69 ครั้ง 

ทั้งนี้รายชื่อผู้ถูกชี้มูลประกอบด้วย

1. นางสาวประไพศรี เผ่าพันธุ์ หรือนางสาวภคภร เรจะกมลพร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลังและรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. นางสาวชูศรี วงศ์ราชนันท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ในฐานะรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง และ ในฐานะผู้อำนวยการกองคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. นางสุวารี ศักดิ์เวคิน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัสดุ กองคลัง

4. นายธรชญาน์ น้ำเงิน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7

5. นางสาวปราณี ทองพันธ์ หรือนางปราณี ไร่ข้าว เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

6. นางสาวอริสา จันทร์ธานี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

7. นายพิชิต นุโยค เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 6 ว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

8. นายปริญญา เนื่องอุดม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 7

9. นายบุญคง ทิพย์พูล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6

10. นางบุญล้อม นีระเมฆ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6

11. นางสาวสมฤทัย เสือคำราม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 3

12. นายสมพงษ์ บรุณพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 7 ว

13. นายพงษ์เทพ ทองอ่อน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 5

14. จ่าสิบโท ชาย บัวเพ็ชร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 5

15. นายชัยยุทธ หาญณรงค์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอาชีพ 6

16. นางสาวนสรณ์ พิเรนทร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 4

17. นายคธาทัศ แต่งตั้ง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 3

18. นายณัฐเวทย์ พุกกะณะสุต เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 3

19. นางสาวนุชจรินท์ สายรัดทอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 3

20. นายสุทธิรักษ์ เสลาหอม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 3

21. นายศักดิ์ดา สีกะมุท เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอาชีพ 3

22. นายกฤษดา สมใจเพ็ง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนา ฝีมือแรงงานภาค 7

23. นายถาวร หมู่ผึ้ง

24. นางกฤษณา เครือรัตน์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6

25. นางจิราพัชร หรือรุจิรา บรุณพันธ์

26. นางสาวบุบผาสวรรค์ อุบลนุช หรือเนียมทอง

27. นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์

28. นางสาวเสาวภา รักนุ้ย

29. นางสาวอรทัย พันธุ์มา

30. นายกมล จินดานาค เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

31. นางศิริภรณ์ ชื่นชม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๖ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

32. นายพงษ์สวัสดิ์ จีระมะกร หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พฤกษาตระการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คุณพงษ์ริศร์ จำกัด

33. นางสาวพรปวีณ์ หรือดวงใจ พงษ์นอนิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านตระการ จำกัด

34. นายเถลิง วุฒิจำนงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เถลิงยโสธร

35. นายนุสิทธิ์ ตันติบูล หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.สถาปัตย์

36. นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชวลิตอุบล

37. นางธีรภัทร์ ดนุไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดนุศักดิ์ จำกัด

38. นายคมศักดิ์ หรือฮาซัน หนักแน่น ผู้รับมอบอำนาจจาก หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาซันบิลดิ้ง

39. นายสุชาติ แจ้งจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.ซี – เทคนิเชียล จำกัด

40. นายอุดม สุวิทย์ศักดานนท์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสีนิลก่อสร้าง

41. นายบุญชู จารุจิตร หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แมทคอนส์ 1999

42. นายศิวะ เรืองกิจวณิช หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แมทคอนส์ 1999

43. นายไพฑูรย์ หรือเจษฎา เสถียรวัฒน์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพศรีเมือง

44. นายสุทิน ศรีขาวผ่อง หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินก่อสร้าง

45. นางจำเนียร ชมชื่น หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างเจริญกรุ๊ป

46. นายปราณีต ประภากรณ์กุล หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อยู่สุขก่อสร้าง

47. นายมาโนช ดอกไม้ทอง หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์วรัญก่อสร้างเชียงใหม่ ในฐานผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิด

ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยัง อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 97

ขณะที่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้มีคำพิพากษาให้จำคุก นางประไพศรี เผ่าพันธุ์ อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวม 49 กระทง กระทงละ 5 ปี รวมทั้งสิ้น 245 ปี ฐานกระทำผิดทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (ฮั้วประมูล) ในการดำเนินโครงการ จัดซื้อต้นไม้ปรับแต่งภูมิทัศน์และอาคารสถานที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2543-2545 จำนวน 201 งานจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 311,317,086 บาท ซึ่งมีพฤติการณ์ช่วยเหลือเอกชนแห่งหนึ่ง โดยไม่มีการดำเนินการสอบราคาและแข่งขันเสนอราคากันจริง โดยทำเอกสารเท็จของเอกชนรายอื่นมาเป็นหลักฐานแข่งขันเสนอราคาดังกล่าว

แต่เมื่อรวมโทษจำคุกทุกกระทงแล้วตามกฎหมายให้จำคุกสูงสุดไว้ 50 ปี

นอกจากนี้คำพิพากษา ยังลงโทษจำคุกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับเอกชนผู้เสนองาน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดสมยอมราคา อีกรวม 13 ราย คนละ 30-40 กระทง ให้จำคุกสูงสุดไว้ 50 ปีเช่นกัน ทั้งนี้ศาลได้พิพากษายกฟ้องข้าราชการชั้นผู้น้อยประมาณ 20 ราย เนื่องจากเห็นว่าเป็นเพียงผู้รับเรื่องประมูล ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสมยอมราคาและการทุจริต 

ที่มา : สำนักข่าวอิศรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้