รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

Last updated: Apr 2, 2018  |  1595 จำนวนผู้เข้าชม  |  ดาวน์โหลด รายการศาลปกครองพบประชาชน

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน” วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 19.30-20.00 น.

นายเอกณัฐ จิณเสน ตุลาการศาลปกครองกลาง ในฐานะรองโฆษกศาลปกครอง หัวข้อ "ขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับระเบียบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ..ให้ได้หรือไม่"

ประเด็นที่น่าสนใจ

  • หลักการที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น" เป็นอย่างไร
  • การขอข้อมูลข่าวสารของราชการมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร
  • ถ้าจะขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนได้หรือไม่
  • ถ้าโรงเรียนไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอจะฟ้องใครได้บ้าง

 

 

รายการ “ศาลปกครองพบประชาชน”

  • วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
  • เวลา 19.30-20.00 น.

ผู้ดำเนินรายการ

  • นางสาวพรนภา บุญฤทธิ์

ผู้ผลิตรายการ

  • สำนักงานศาลปกครอง
  • สมาคมสื่อช่อสะอาด

ห้องบันทึกเสียง ตัด/ต่อ

  • สถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี

ผู้ควบคุมรายการ

  • นางสาวกวิสรา พุกเกษม
  • นายสุทนต์ กล้าการขาย
  • นางอิสรีย์ กล้าการขาย

รูปแบบรายการ

  • รายการข่าวสารประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว ของสำนักงานศาลปกครอง ตามสัดส่วน 25% สำหรับผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556
  • ความยาว 30 นาที

วิธีการดำเนินงาน

  • บันทึกรายการล่วงหน้า

งบประมาณสนับสนุน

  • ไม่มี

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง

  • ดาวน์โหลดรายการล่วงหน้าเป็นไฟล์.MP3
  • รับลิ้งก์สัญญานถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 128Kb/s http://radio1.chorsaard.net:9999
  • เว็บไซต์สมาคมสื่อช่อสะอาด www.chorsaard.or.th หรือ www.chorsaard.net
  • เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ช่องทางการส่งกระจายเสียง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

  • สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 421 สถานี

ฟังรายการย้อนหลังผ่านยูทูป ช่องวีดีโอ chorsaard

 

Powered by MakeWebEasy.com